Saturday, January 22, 2011

突然被启发


有一天我会!插上翅膀!!!!

走呀走呀走呀走!
                          等呀等呀等呀等!

这几天一直在做的,其实就是什么都没有做。
                                         
内容重点就是:走走停停,停停等等。

也好,不做什么其实也算做着什么。
                                  就是正在做没什么!!!

但是呢,
眼睛被色彩充分的刺激!
                                      曼谷的确实是个好地方!也是个时尚的城市!

走了那么多的路,看了那么多的色彩缤纷!
感觉人生被冲击了一大下!醒了一醒
死气沉沉的自己突然被启发了!

还是相同的感慨!!!没有改变过的感慨!
“生命从来都没有亏待我们,
只是我们自己亏待了自己。
就算生命真的亏待了我们,
我们也不应该亏待了自己!"

No comments:

Post a Comment